sword
FLAG_USA FLAG_CAN FLAG_NOR
      General Information

 Photo: A bunch of Draglands


DRAGLAND - Family Association

The Dragland Family Association is a global non-profit organization whose mission is to re-connect all of the family members scattered around the world. The purpose of this Web site is to provide a forum for the family to communicate, share geneological information, post historical anecdotes, and find long lost relatives.

The Dragland family originated in a small village named Dragland on the island of Tjeldøya in the borough of Tjeldsund on the north west coast of Norway, (near the cities of Narvik and Harstad, and the town of Lodingen.) Tjeldsund has been an important traffic artery between north and south for a very long time. A rich cultural landscape which includes finds from the Stone and Iron Ages tell about settlements here through thousands of years. For example, the Steinsvik Sword, one of the finest Viking weapons ever recovered, was found at Hov, on Tjeldøya Island not far from Dragland.

We are all descendants of Nils Hallvardson Limmesand (1750 - 1804) and Randi Olsdatter (b.1750). Nils and Randi had 10 children, and many grand children, some of whom moved from Limmesand to Dragland in 1846, and the name stuck. In the late 1800's and early 1900's the promise of fortune in the new world lured many of the family members to emmigrate to the USA and Canada, while the rest remained in Norway. Over the years, the two groups almost lost contact, but now with the advent of the Internet and email, we are coming together again!

We have been able to trace our roots even further back, to Guttorm Midlang (1590-1668) and his wife Elsebe Ovri Midlang (1580-1668). They lived at Vik, Sogn og Fjordane, Norway.

If you have information to share about the Dragland family, you can send manuscripts to the DFA secretary at the following address:

DRAGLAND - Familie Forening

Dragland Familie Forening er en verdensomfattende ideell organisasjon med hovedmål å gjenforene alle familiemedlemmene som er spredt over hele verden. Hensikten med denne nettsiden er å etablere et forum hvor familien kan kommunisere, sende hverandre historier, og finne og etablere kontakt med medlemmer i familien. Mange av dem er ukjente fra tidligere.

Dragland familien kom opprinnelig fra et lite sted som heter DraglandTjeldøya ved Tjeldsund, i Nordland fylke. Stedet ligger mellom Narvik, Harstad og Lødingen. Tjeldsundet har vært en viktig transportåre mellom nord og syd i landet vårt, i lange tider. Det er et rikt kulturlandskap med funn fra både steinalderen og jernalderen som viser bosetting i tusenvis av år. For eksempel fant man Steinsvik Sverd, et av de fineste vikingvåpen som noen gang er funnet, ved Hov på Tjeldøya like ved Dragland.

Vi er alle etterkommere etter Nils Hallvarson Limmestad (1750 - 1804) og Randi Olsdatter (født 1750). Nils og Randi hadde 10 barn, og mange barnebarn, hvorav noen flyttet fra Limmestad til Dragland i 1846 og de tok da navnet etter stedet. Sent på 1800-tallet og i begynnelsen av 1900 lurte historier om rikdom mange familiemedlemmer til å emigrere til USA og Canada mens resten ble igjen i Norge. I årene etter har disse to gruppene nesten mistet all kontakt, men ved hjelp av internett og elektronisk post kan vi atter sveises sammen som en familie!!

Vi har vært i stand til å spore røttene enda lenger tilbake til Guttorm Midlang (1590-1668) og kona Elsebe Ovri Midlang (1580-1668). De bodde på Vik, Sogn og Fjordane, Norge.

Om du har informasjon som du vil dele med oss om familien Dragland, så kan du sende dem til oss via foreningens sekretær (DFA secretary) på følgende eMail adresse:

or via E-mail (see below)


 

Associate Membership in the DFA is free of charge. However we do have expenses involved with the hosting of our website, etc. A one-time or annual donation would be greatly appreciated. Kindly send a cheque for whatever amount you can spare to the address above, or click here, to make a donation with your credit card at our on-line payment center.

There are  3 membership levels:

    1. Associate Member - free (May optionally be listed in Directory and get future-planned Family Newsletter)
    2. Regular Member - $30 annually (includes above, plus dragland.org email address)
      (Note: dragland.org email address is available to non-members at a cost of $36 per year; members save $6.00)
    3. Gold Member - $100 annually (includes above, plus eligible for Director seat)

(Dues are due on your birthday every year.)

 

Associate Medlemskap i DFA er gratis. Men vi har kostnader involvert med hosting av våre nettsider, etc. En engangs eller årlig donasjon vil bli verdsatt. Vennligst send en sjekk på det beløpet du kan spare til adressen ovenfor, eller klikk her for å gjøre en donasjon med kredittkortet på vår on-line betaling sentrum.

Det er 3 medlemskapsnivåer:

1. Assosiert Medlem - gratis (Kan eventuelt være oppført i katalogen og få fremtids planlagt Family Newsletter)

2. Vanlig Medlem - $ 30 per år (inkluderer ovenfor, pluss dragland.org e-postadresse) (Merk: dragland.org e-postadressen er tilgjengelig for ikke-medlemmer til en pris på $ 36 per år, medlemmer spare $ 6.00)

3. Gold Member - $ 100 per år (inkluderer ovenfor, pluss kvalifisert for direktør sete)

(Dues forfaller på bursdagen din hvert år.)


DFA President: Brad Dragland
Phone: (403) 399-0772 Canada
E-mail: braddragland@yahoo.ca

DFA Secretary: Todd Dragland
Phone: (612) 280-3617 United States
E-mail: todd@dragland.org

DFA Treasurer: Vaughn Dragland
Fax: (416) 622-4422
Phone: (416) 622-0276 Canada
E-mail: vaughn@dragland.org

Norweigan Translator: Oddvar Skogsletten
Phone: (+47) 48 13 58 19 Norway
E-mail: Oddvar1@mailbox.as

List of recent donations.